BBenvicon

BBenvicon

BBenvicon

BBenvicon bistår virksomheder i deres indsats for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, I at etablere overblik over miljøpåvirkninger og om muligt reducere dem.

BBenvicon rådgiver og udfører opgaver indenfor miljø, arbejdsmiljø samt CSR og bæredygtighed for virksomheder og organisationer også kendt som EHS & S

BBenvicons erfaring er at de fleste stakeholders indenfor miljø og arbejdsmiljø ønsker at gøre de rigtige ting og på den rigtige måde, dette kan BBenvicon hjælpe med at opfylde.

Behovet kan f.eks opstå i forbindelse med påbud, i samarbejde med myndigheder, ved interne audit, men kan også være som sparring i forhold til f.eks. CSR og bæredygtighed.

BBenvicon bistår gerne i samarbejdet og etableringen af en værdifuld og givende relation til relevante myndigheder.

Står jeres virksomhed med overvejelser omkring certificering og fremadrettet planlægning indenfor f.eks ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 26000, eller er I allerede certificerede og ønsker en uvildig intern audit forud for en recertificering, kan I ligeledes få hjælp hos BBenvicon

BBenvicon udbyder et bredt udvalg af kurser for arbejdsmiljøfaglige personer, herunder arbejdsmiljørepræsentanter samt arbejdsmljø- ledelsesrepræsentanter. Har jeres virksomhed behov for virksomhedstilpassede imødekommer vi selvfølgeligt også dette.