CV

Curriculum Vitae

Resume

Erfaren og positiv person, med 25 års erfaring indenfor miljø og arbejdsmiljø opgaver. Jeg er et menneske med en venlig og empatisk tilgang til alle niveauer af organisationen og da jeg samtidigt besidder en naturlig autoritet, er det ikke svært for mig at få den enkelte samarbejdspartner i tale. Dette betyder at jeg skaber gode resultater i virksomheden indenfor mine områder.

  • Særlig sagkyndig hos DANAK indenfor Miljø og Arbejdsmiljø områderne
  • Lead auditor, miljø- og arbejdsmiljø
  • Tilsynsførende hos Arbejdstilsynet
  • Miljøchef
  • Arbejdsmiljøchef

2019 Godkendt som særlig sagkyndig hos DANAK

Dette betyder at jeg er involveret i DANAK-overvågninger, hvor de gør brug af min særlige viden indenfor miljø og arbejdsmiljø. DANAK overvåger bl.a. Certificerings bureauerne

2018-2019 HSE Manager hos HARIBO

Her havde jeg ansvaret for miljø og arbejdsmiljø, ledelse af arbejdsmiljøorganisationen samt implementering af arbejdsmiljø og sikkerhed i hele fabrikken.

2015- 2018. Tilsynsførende hos Arbejdstilsynet

Her førte jeg tilsyn med arbejdsmiljøet på virksomheder indenfor mange forskellige brancher b.la kemisk og teknisk tungere brancher, herunder ATEX-området. Jeg afgav påbud hvis arbejdsmiljølovgivningen ikke var overholdt og behandlede de dertil hørende sager. Dette har givet mig indgående viden om arbejdsmiljø samt arbejdsmiljølovgivning og jeg har samtidigt fået erfaring med vægtningen af arbejdsmiljø emner set fra myndighedernes side.

2012- 2015 Miljø/arbejdsmiljøkoordinator Den Blå Planet, Danmarks Akvarium

Opstart af ny arbejdsmiljøorganisation, implementering og tovholder af den nye organisation udi arbejdet med arbejdsmiljø og APV-arbejdet. Som ny organisation (fra ca. 12 medarbejdere i Charlottenlund til ca. 120 medarbejdere i det nye Den Blå Planet) var der en hurtig eskalerende organisation og i dette tidsrum udarbejdede jeg vores beredskabsplan i forhold til gæstesikkerhed, giftige dyr og arbejdsmiljø, var myndighedskontakten i forbindelse med  vores forskellige miljøtilladelser og førte Den Blå Planet igennem til den første ISO-certificering. Mine mangeartede erfaringer dels fra vandbehandling dels fra mine ledelsessår har været i brug på forskellig vis i disse år. Beredskabet og myndighedskontakten på dette område lå også indenfor mit arbejdsområde i denne stilling.

2008-2010 Miljøchef på Thule Air Base, Greenland Contractors.

Greenland Contractors driver både havn, lufthavn, hospital, vejvæsen, kloakvæsen, brandvæsen, storkøkken, vaskeri, fritidsaktiviteter, indkøb, lager samt person- og godstransport. Derudover har GC afdelinger for administration, projektering, alle former for håndværkere samt forsyningsafdelinger for vand, el og varme.  Ansvaret for, at den på stedet gældende miljø- samt arbejdsmiljølovgivning blev overholdt inden for alle områder beskrevet ovenfor, samt udbredt til basens indbyggere.

Daglig ledelse af medarbejderne i miljøafdelingen.  Briefing og rapportering til USAF Udarbejdelse af bæredygtige løsninger af miljøopgaver, strategiske såvel som akutte i samarbejde med USAF.  Træning og uddannelse af basens medarbejdere i forhold til beredskab og den eksisterende miljølovgivning og forskellige miljøspørgsmål. En af 3 tovholdere i Greenland Contractors arbejde mod at blive certificeret, inden for ISO 9001, ISO 14001 samt OHSA 18001.  Stedfortræder for Arbejdsmiljøchefen. 

2007-2008 Driftsleder på industrirenseanlæg hos Sun Chemical A/S.

Ansvar for den daglige drift af Spildevandsanlægget.  Daglig ledelse af medarbejderne.

Gennemføre løsninger for behandling af slam og spildevand fra eget renseanlæg, samt formidle disse i organisationen. Ansvarlig for dialogen med region og kommune i forbindelse med spildevandsanlægget. Drift/Proces-overvågning, optimering via SRO-anlæg, Budget/personaleansvarlig, vagtleder i tilkaldevagt 

2005-2007 Laboratorieleder på Kyndby værkets laboratorium. 

Ansvarlig for den daglige drift af laboratoriet.  Daglig ledelse af 5 medarbejdere, budgetansvarlig for laboratoriet, driftsansvar for stedets spildevandsanlæg. Ansvarlig for ovennævnte områder i forbindelse med miljøcertificering. Meget jævnlig gang på de forskellige kraftværker på Sjælland.

2001 – 2005 Driftsmester på Renseanlægget Bjergmarken, Roskilde kommune 

Ansvar for den daglige drift af renseanlægget 120.000 PE. Daglig ledelse af 8 medarbejdere Drift/Proces-overvågning via SRO-anlæg Drift/Proces-optimering  Vagtleder for tilkaldevagt for renseanlæg samt 48 pumpestationer og regnvandsbassiner i hele kommunen 

2000-2001 Kemotekniker Jimco A/S Spildevandsafdelingen.

Procesoptimering, Salg, Testkørsler og Udvikling 

1997-1999 Selvstændig indenfor spildevandsteknik 

Opsøgende Rådgivning samt procesoptimering 

1991-1995 Laborant, Ringkøbing renseanlæg, Ringkøbing kommune 

Uddannelse /efteruddannelse

2015 Arbejdstilsynets Grunduddannelse for tilsynsførende

2014 Lead auditor ISO 14001/2004 Force Technology

2007-2008 Master i Teknisk miljøledelse, DTU 

2004 Driftsleder uddannelsen for spildevandsanlæg, Den kommunale højskole 

1999 Food Business Engineer, Mikroøkonomi og fødevarepolitik, International Handel og politik, personligt salg. 

1995-1997 Kemotekniker (procesteknik), Dalum tekniske skole i Odense. 

1984-1986 Industrilaborant (kemisk og biologisk), Hovedstadens laborantskole.  Praktikplads: Danmarks tekniske Universitet 

1980-1982 HF, Hovedstadens Studenter og HF-kursus.   

1968-1978 Grundskole og Realeksamen i København. 

Fritidsinteresser

Kajak

Synger i kor

Naturen

Svømning

Vandreture